Príďte sa pozrieť! Vítame aj úplných začiatočníkov.

Články

22.1.2018Slovácko sa nesúdi, 20.1.2018 Otrokovice
10.11.2017Registrácia na portál a prihlasovanie na preteky
16.10.2017LOS Marathon po druhé, rok 2017
27.4.2017Posledné kolo zimnej sezóny na SAV

Novinky

31.5.2018

Verejný tréning podľa pravidieľ LOS-SK na východe

25.5.2018
  • Informácie a osobné údaje, ktoré o Vás zbierame, sú:
   • meno/prezývka zadané pri registrácií, resp. poskytnuté sociálnou sieťou ak bolo konto vytvorené pomocou nej
   • súťažná kategória podľa pravidieľ, zadaná pri registrácií
   • v prípade registrácie pomocou emailu, ukladáme jeho hash
   • Ak ste sa rozhodli ich vyplniť, vami vyplnené kontaktné údaje, ktoré sú nepovinné.
 • Vaše meno, priezvisko a kategória (tak ako sú vyplnené vo vašom profile)) sú zobrazované v výsledkových a registračných
 • Ostatné vami vyplnené údaje sú poskytované iba organizátorom, v prípade ak dôjde k zmene ohľadom preteku na ktorý ste registrovaný, za účelom zaslania relevantných informácií

Obranná streľba

Obranná streľba je strelecká športová disciplína, ktorá na Slovensko prišla z Českej republiky, kde má viac ako desaťročnú tradíciu a stovky súťažiacich. Našou ambíciou je rozšíriť tento šport po celom Slovensku a rozvíjať ako ligové, tak aj klubové súťaže.

Obranná streľba je prednostne určená pre občanov, ktorí sa rozhodli legálne nosiť zbraň na ochranu svojej osoby, rodiny a majetku. Pomáha k vybudovaniu bezpečnostných návykov a bezpečnej manipulácii so zbraňou. Prispieva k prehĺbeniu streleckých a taktických zručností. Na rozdiel od iných streleckých športových disciplín je stavaná na úroveň schopností a vedomostí priemerného občana v zmysle zákonných noriem pre použitie, nosenie či držanie zbrane. Jednotlivé preteky sú pripravované tak, aby pretekár používal svoju zbraň a púzdro, ktoré nosí a taktiež, aby situácie a ich riešenie zodpovedali zákonu a zákonným medziam použitia zbrane.

Ako usporiadať pretek LOS-SK?

Ak chcete, aby sa pretek LOS-SK konal na vašej strelnici, kontaktujte nás.

Termín by sa nemal prekrývať s už vyhláseným termínom iného preteku LOS-SK, ale aj s inými streleckými súťažami, napríklad IPSC a pod.

Viac info tu...

Asociácia LOS-SK by mala pretek zaregistrovať minimálne 3 týždne pred jeho konaním. Podmienky strelnice musia umožniť postavenie min. dvoch streleckých situácií naraz. Preteky LOS-SK sú športovým variantom reálnej obrannej streľby a preto musí byť pretek reálnou simuláciou obranných situácií.

V zmysle platných pravidiel môže byť pretek zaradený medzi klubové kolá alebo ako pohárový pretek. (min. 4 strelecké situácie).

Rozhodcom na preteku LOS-SK môže byť len kvalifikovaný rozhodca, ktorý absolvoval kurz Rozhodcu LOS-SK a je držiteľom platného prekazu Rozhodcu LOS-SK.

Asociácia LOS-SK pomôže, čo sa týka poradenstva pri organizácii, uverejnenia a popularizácie preteku a jeho výsledkov na oficiálnych webových stránkach, fórach a sociálnych sieťach, zabezpečenia kvalifikovaných rozhodcov a návrhu streleckých situácií, vrátane popisu situácie - legendy.

Organizátor je zodpovedný za celkovú organizáciu a zabezpečenie preteku v zmysle platných pravidiel LOS-SK (strelnica, vybavenie strelnice, náradie a potrebný materiál na strelecké situácie, postavenie streleckých situácií, registrácia a kontrola strelcov, pomocné sily počas preteku, spracovanie hodnotenia strelcov, bezpečnosť na strelnici apod).