V tieni Čachtíc a Bikoša 2018 Prebieha

14. 4. 2018 Prešov
28. 4. 2018 RDA Čachtice
12. 5. 2018 Prešov
16. 6. 2018 Prešov
30. 6. 2018 RDA Čachtice
25. 8. 2018 RDA Čachtice
22. 9. 2018 Prešov
13. 10. 2018 RDA Čachtice

8 pretekov.
6 na hodnotenie do pohara v tej istej súťažnej divízií
Pokiaľ ide o ceny, prvou predstavenou je GrandPower CP22.
Tentokrát nie je určená pre víťaza, ale jej výherca bude vyžrebovaný zo všetkých súťažiacich, ktorí sa zúčastnia na aspoň 6-tich pretekoch v ľubovolnej divízií. Rovnako sa bude postupovat aj pri ďalších cenách, ktoré sa nám snáď podarí zabezpečiť.

GrandPower


Výsledky

Účasť Súťažiaci %