Registrácia používateľa na portál LOS-SK

Login

Profil

Pokračovaním v registrácií súhlasíte s právnym vymedzením nasledujúcich podmienok. Tieto podmienky sa môžu priebežne meniť, o zmenách budete informovaný cez novinky. Je vo vašom záujme tieto zmeny sledovať.

Náš systém beží na frameworku yii2. Súhlasíte s tým, že nebudete uvádzať žiadne urážlivé, obscénne, vulgárne, ohováracie, nenávistné, výhražné, sexuálne orientované texty a príspevky alebo posielať akýkoľvek iný materiál, ktorý môže porušovať ktorékoľvek zákony krajiny, v ktorej sa nachádzate Vy či v ktorej sa nachádza “www.los-sk.sk” alebo medzinárodné právo. Takéto konanie môže viesť k okamžitému a trvalému vylúčeniu, s upozornením Vášho poskytovateľa internetového pripojenia, ak sa budeme domnievať, že to bude od nás požadované. Súhlasíte s tým, že správcovia portálu LOS-SK majú právo kedykoľvek odstrániť ktorýkoľvek príspevok, ktorý by porušovala tieto podmienky. Ako užívateľ, súhlasíte s ukladaním do databázy akejkoľvek informácie, ktorú vložíte. Hoci žiadna informácia nebude zverejnená/poskytnutá žiadnej tretej strane bez Vášho súhlasu, ani "www.los-sk.sk” ani yii2 nenesú zodpovednosť za akýkoľvek pokus o prienik (hacking), ktorý môže viesť k zneužitiu týchto údajov.

Všetky vami poskytnuté údaje budú využité výlučne na organizovanie pretekov a s tým priamo suvisiacu činnosť.