Príďte sa pozrieť! Vítame aj úplných začiatočníkov.

Novinky

4.10.2019Aj tentokrát bude v Čachticiach 19.10 charity stage, tentokrát s niečim extra. Od sponzora MMStrelnica si 3 šťastlivci podelíte 500ks streliva 9mm Luger, (100-150-250ks). Žreb za účasť na preteku plus žreb za každý štart na charity stage. Žrebovanie na mieste o 13:00. Viacnásobná výhra možná.
4.10.2019Úvod pre záujemcov o rozhodcovský stav 19.10 v Čachticiach a 17.11 na SAV vrátane praktickej časti.
29.4.2019Vďaka sponzorovi Puškárstvo Hermes Vám prinášame špeciálnu cenu, HK P30L, na preteky v Čachticiach (3 pohárové kolá a LOS Marathon).
Každý účastník, vrátane rozhodcov, získa za účast 1 žreb za každu divíziu v ktorej štartuje.
Na konci pretekov vylosujeme jedného štastlivca.

Články

22.12.2018Loska na blate, Vianoce na lade?
18.9.2018LOS Marathon 2018 - Anketa a zamyslenie
22.1.2018Slovácko sa nesúdi, 20.1.2018 Otrokovice
10.11.2017Registrácia na portál a prihlasovanie na preteky

Obranná streľba

Obranná streľba je strelecká športová disciplína, ktorá na Slovensko prišla z Českej republiky, kde má viac ako desaťročnú tradíciu a stovky súťažiacich. Našou ambíciou je rozšíriť tento šport po celom Slovensku a rozvíjať ako ligové, tak aj klubové súťaže.

Obranná streľba je prednostne určená pre občanov, ktorí sa rozhodli legálne nosiť zbraň na ochranu svojej osoby, rodiny a majetku. Pomáha k vybudovaniu bezpečnostných návykov a bezpečnej manipulácii so zbraňou. Prispieva k prehĺbeniu streleckých a taktických zručností. Na rozdiel od iných streleckých športových disciplín je stavaná na úroveň schopností a vedomostí priemerného občana v zmysle zákonných noriem pre použitie, nosenie či držanie zbrane. Jednotlivé preteky sú pripravované tak, aby pretekár používal svoju zbraň a púzdro, ktoré nosí a taktiež, aby situácie a ich riešenie zodpovedali zákonu a zákonným medziam použitia zbrane.

Ako usporiadať pretek LOS-SK?

Ak chcete, aby sa pretek LOS-SK konal na vašej strelnici, kontaktujte nás.

Termín by sa nemal prekrývať s už vyhláseným termínom iného preteku LOS-SK, ale aj s inými streleckými súťažami, napríklad IPSC a pod.

Viac info tu...

Asociácia LOS-SK by mala pretek zaregistrovať minimálne 3 týždne pred jeho konaním. Podmienky strelnice musia umožniť postavenie min. dvoch streleckých situácií naraz. Preteky LOS-SK sú športovým variantom reálnej obrannej streľby a preto musí byť pretek reálnou simuláciou obranných situácií.

V zmysle platných pravidiel môže byť pretek zaradený medzi klubové kolá alebo ako pohárový pretek. (min. 4 strelecké situácie).

Rozhodcom na preteku LOS-SK môže byť len kvalifikovaný rozhodca, ktorý absolvoval kurz Rozhodcu LOS-SK a je držiteľom platného prekazu Rozhodcu LOS-SK.

Asociácia LOS-SK pomôže, čo sa týka poradenstva pri organizácii, uverejnenia a popularizácie preteku a jeho výsledkov na oficiálnych webových stránkach, fórach a sociálnych sieťach, zabezpečenia kvalifikovaných rozhodcov a návrhu streleckých situácií, vrátane popisu situácie - legendy.

Organizátor je zodpovedný za celkovú organizáciu a zabezpečenie preteku v zmysle platných pravidiel LOS-SK (strelnica, vybavenie strelnice, náradie a potrebný materiál na strelecké situácie, postavenie streleckých situácií, registrácia a kontrola strelcov, pomocné sily počas preteku, spracovanie hodnotenia strelcov, bezpečnosť na strelnici apod).