2. kolo Hunter Club pohára, 8.1.2016

Rok sa s rokom zišiel a nás hneď počas prvého predĺženého víkendu v novom roku čakala prvá súťaž LOS, konajúca sa na strelnici Hunter Club v Bratislave

Po krátkej návšteve bratislavskej čínskej štvrte, aby sme súťažiacim zabezpečili sľubované červené lampičky a krátkej výmene názorov, týkajúcej sa vrhania nožmi, s malým meškaním prichádzame na miesto činu. Stage tradične krásne navrhnuté a narysované, stavanie ide rýchlo a pár minút po jedenástej máme hotový aj preshoot a spokojne za zvuku prašťania mrazu odchádzame domov spať. Napriek drobným komplikáciám ráno začíname strieľať relatívne načas, dvadsaťminútové meškanie súťažiaci zvládli na výbornú.

Únik

Uniesli Vás!!!! Našťastie Vás teroristi podcenili a Váš strážca sa Vám neozbrojený dokonca otočí chrbtom. Beriete do rúk prvú vec po ruke, ktorú vidíte, bodáte ho a vezmete si jeho dlhú zbraň a vedľa nej položený zásobník. Máte jedinú úlohu: utiecť.

Strelec odovzdal svoju pištoľ a napáskovaný zásobník do dlhej rozhodcom. Na pípnutie timera vzal strelec šrobovák, ehm, skrutkovač a zapichol ho do pred ním stojaceho terča. Následne zobral pripravenú dlhú zbraň (erárnu karabinu Stribog alebo svoju vlastnú s povoleným strelivom) a vyriešil príslušné terče. Najvzdialenejšie terče strelci strieľali zo vzdialenosti 20-30 metrov, v závislosti od krytu, ktorý si zvolili. Po vyriešení všetkých terčov uložili dlhú zbraň na označené miesto a na základe mapy sa presunuli na druhé strelisko, kde vzdali svoju pištoľ a baterku a po tme doriešili situáciu.

Stribog fungoval ako hodinky, strelci si s dlhou zbraňou poradili výborne a aj vzdialené terče to takmer vždy schytali.. S mapkou to už bolo horšie, zorientovať sa mali pomôcť šípky označujúce východ. Nemyslím, že si ich niekto všimol, hoci ich rozvešanie bola podstatná časť prípravy strelnice na pretek. Rozhodcovia pomáhali navigovať a nakoniec sa východ podarilo nájsť všetkým. Pri streľbe s baterkou je badateľné podstatné zlepšenie takmer všetkých pravidelných strelcov. Vidno, že ste trénovali, sme na Vás hrdí.

Zachránte diskdžokeja

Oslavujete príchod nového roka v nemenovanom meste na rozmedzí dvoch nemenovanych svetadielov, počujte príjemný lokálny pop, tak sa rozhodnete navštíviť tunajšiu diskotéku. Hudba hrá na plné pecky, svetlá blikajú, parket v prítmí je plný ľudí, keď tu zrazu sa ozve streľba. Máte pri sebe zbraň, zachráňte seba aj nevinných civilistov.

Strelec, nevidiac situáciu, za doprovodu kvalitnej hudby v ušiach, prichádza na miesto. Na pípnutie timera pozrie pred seba, kde zbadá hotový les terčov a neterčov, ktoré rieši bez krytu. Po pravej strane je zástena, pracovný názov WC, kam sa teda väčšina strelcov pozrieť ani nešla (ts ts ts, ešte nás nepoznáte???). Stroboskopy blikajú ako šialené, svetlo prichádza len z ľavej strany, situácia sa teda rieši v prítmí. Po zneškodnení páchateľov na parkete, a celí ôsmi (číslom 8) aj na WC :D, strelec pokračuje do osvetlenej časti, kde rieši už s krytím ďalšie terče.

P.S.: onoho zbabelca na záchode, nenašiel ani rozhodca M.N., ktorý stage nielen že staval a videl, ale dokonca pár minút pred tým nakrúcal dva preshooty.

Procedúry sme rozdávali plnými priehrštiami, snáď sa ušlo každému

Za seba môžem povedať, že som sa celý čas výborne bavila. Od stavania až po spratávanie. Príjemné prostredie strelnice, výborná kávička a milá spoločnosť. Všetkým ďakujeme za účasť, bezproblémový a bezpečný priebeh a tešíme sa Vás na ďalších súťažiach.

Úplná bodka na záver, nejaké tie reakcie

"královská zábava, to vám muselo dať kur*vsky veľa práce chalani :-)"

"ako som mohol doteraz žiť bez LOS"

A bonus

Monika