5.3.2022 Zohorská premiéra (Strelnica Zohor)

Neočakávaná návšteva 0.0
0
0
0
0
0
(0)
Náhodný svedok 0.0
0
0
0
0
0
(0)
Strelecká hra - Od 1 po N 0.0
0
0
0
0
0
(0)
Pravá ruka diabla 0.0
0
0
0
0
0
(0)
Ľavá ruka diabla 0.0
0
0
0
0
0
(0)
Pridaj odkaz
Download results as CSV

Výsledky

save clear
Vyčistiť WhatIf
Strelec PP M-PP A C D M-T N-S %
DQ