LOS-SK Logo

RDA Čachtice, 26.9.2020

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK.

Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnice
Podpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť.
# Priezvisko, Meno OP ZP PZb Divízia Členstvo PODPIS
Squad 1
166 Jutan, Michal Pi
765 Szaszak, Roman Pi
97 Seewald, Frantisek Pi LT
57 Ducko, Aurel Pi LT
537 Kolenik, Jozef Pi LT
811 Hopjak, Peter Pi PDW
273 [z] Pietro, H. PSA LT
699 K., Peter Pi
775 [z] Novák, Jaroslav Pi
297 [z] M., Martin PSA LT
11
12
Squad 2
830 [z] Prikryl, Martin Pi
733 Kacer, Tomas Re NePi PSA
737 Matulák, Andrej Pi PSA
454 [z] Ftorek, Andrej PSA LT
870 [z] Bais, Michal Pi
789 Miklec, Igor Pi
115 Likavec - Klingáč, Matko Pi LT
8
9
10
11
12
Squad 3
261 [z] Botko, Martin PSA LT
845 [z] Novosad, Milan PSA
475 Pramuk, Valentin Pi
392 Kováč, Valér Pi
712 Bozula , Peter Pi PSA
746 [z] Kocúr, Vlado PSA
433 Mižík, Ladislav Pi
872 [z] Kažimír, Lukáš Pi PSA
541 [z] Jarábek, Lukáš Pi
76 Klinčák, Ján Pi
11
12
Squad 4
801 nehaj, jozef Pi
864 [z] Krcho, Milan Pi
402 Miškolci, Michal Pi LT
407 [z] Pavel, Maroš PDW
533 [z] Silný, Jozef PSA LT
788 Blaško, Tomáš Pi LT
534 Garaj, Marian Pi LT
493 Gdovec, Marek Pi LT
408 [z] Prokop, Jozef PDW
66 Trávnik, Jozef PDW LT
67 [z] Trávnik, Ondrej PSA LT
500 [z] Blaho, Marek PDW
Squad 5
116 [z] Gulas, Roman PSA LT
161 [z] Revicky, Peter PSA PDW
378 [z] Kanik, Michal PSA
223 [z] Jedenástik, Jakub PSA
106 [z] Ju, Ju PSA LT
664 [z] Šešlija, Gavrilo PSA
572 Toth, Zsolt Pi
767 [z] Szányi, Peter Pi
714 Szanyi, pavol Pi
813 [z] Špoták, PSA
759 Valko, Ivan Pi LT
12
Squad 6
567 [z] Labanc, Martin PSA PDW LT
568 [z] Labanc, Daniel PSA LT
595 Hajduch, Martin Pi LT
650 Stanček, Juraj Pi LT
201 Martinak, Peter Pi
873 [z] Makovic, Maroš Pi
594 Duchyňa, Miroslav Pi
8
9
10
11
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Rozhodcovia
5 [z] Zálešák, Vladislav PSA Pi LT
103 Bičan, Jaroslav Pi LT
45 [z] Nyársik, Csaba PSA LT
56 Holčík, P. Pi LT
762 [z] Kittler, Jan PSA
202 [z] Kordik, Vlado PSA LT
146 [z] Tarič, Joe PSA LT
112 Szabo, Tomáš Pi LT
526 [z] Peles, Vladimir PSA Pi LT
51 [z] Tester_Priezvisko_Funguje, Tester_Meno_Funguje Pi
11
12