LOS-SK Logo

MM Strelnica, 12.6.2021

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK.

Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnice
Podpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť.
# Priezvisko, Meno OP ZP PZb Divízia Členstvo PODPIS
12.06. Squad č.1 (08:00 - 10:00)
500 Blaho, Marek Pi 17
957 [z] Vido, Patrik Pi 17
402 Miškolci, Michal Pi LT 17
955 [z] Szabados, Lorant Pi 17
300 [z] Zachar, Roman Pi LT 17
537 Kolenik, Jozef Pi LT 17
12.06. Squad č.2 (10:00 - 12:00)
273 Pietro, H. Pi LT 17
297 M., Martin Pi LT 17
57 Ducko, Aurel Pi LT 17
166 Jutan, Michal Pi
493 Gdovec, Marek Pi LT 17
33 Šalantay, Peter Pi LT 17
12.06. Squad č.3 (12:15 - 14:00)
5 Zálešák, Vladislav Pi LT 17
823 [z] Gregorová, Mariana Pi 17
765 Szaszak, Roman Pi 17
4
5
12.06. Squad č.4 (14:00 - 16:00)
595 Hajduch, Martin Pi LT 17
862 [z] M., Slavco Pi 17
699 K., Peter Pi 17
568 Labanc, Daniel Pi LT 17
567 Labanc, Martin Pi LT 17
533 Silný, Jozef Pi LT
1
2
3
4
5
13.06. Squad č.1 (08:00 - 10:00)
956 [z] Civáň, Ondrej Pi LT 17
732 Janosik, Radovan Pi
602 F., Thomas Pi 17
454 Ftorek, Andrej Pi LT
962 [z] Straka, Jozef Pi
960 [z] Labuda, Tomáš Pi LT 17
13.06. Squad č.2 (10:00 - 12:00)
963 [z] Bičanová, Barbora Pi
103 Bičan, Jaroslav Pi LT
439 Morihlatko, Richard Pi
964 [z] Mihel, Mihel Pi
965 [z] H, Jozef Pi
6
13.06. Squad č.3 (12:15 - 14:00)
803 Detony , Luboš Pi
904 [z] B, Mizu Pi
966 [z] j., martin Pi
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
Rozhodcovia, pomocníci
112 [z] Szabo, Tomáš NePi LT
2
3
4