LOS-SK Logo

Hunter Club, 31.7.2021

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK.

Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnice
Podpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť.
# Priezvisko, Meno OP ZP PZb Divízia Členstvo PODPIS
9:00 - 10:20
789 Miklec, Igor Pi
470 Mikos, Roland Pi
121 Gurth, Karol Pi
568 Labanc, Daniel Pi LT 14
567 Labanc, Martin Pi LT 14
537 Kolenik, Jozef Pi LT
10:20-11:40
57 Ducko, Aurel Pi LT 14
38 Mlynek , Vladislav Pi LT
765 Szaszak, Roman Pi
273 Pietro, H. Pi LT
297 M., Martin Pi LT
811 Hopjak, Peter Pi
11:40 - 13:00
166 Jutan, Michal Pi
72 Pospíšil, Vladimír Pi
180 ., Martina Pi
426 [z] Odráška, Michal Pi
454 Ftorek, Andrej Pi LT
976 [z] Kiss, Lubomir Pi
Rozhodca
5 Zálešák, Vladislav NePi LT
493 [z] Gdovec, Marek NePi LT 14