LOS-SK Logo

Shooting range Atlas Piešťany, 24.10.2021

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK.

Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnice
Podpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť.
# Priezvisko, Meno OP ZP PZb Divízia Členstvo PODPIS
Squad 1
788 Blaško, Tomáš Pi LT 27
765 Szaszak, Roman Pi 30
881 Re, Jakub Pi
895 [z] Klarfeld, Peter Pi
986 [z] Neischl , Michal Pi
889 [z] Strelecký, Marian Pi
1043 [z] Kopin, Norbert Pi
1046 [z] Archleb, Tomas Pi
1047 [z] Ivica, Miloslav Pi
10
Squad 2
567 Labanc, Martin Pi LT 27
568 Labanc, Daniel Pi LT 27
960 Labuda, Tomáš Pi LT
537 Kolenik, Jozef Pi LT
5
6
7
8
9
10
Squad 3
699 K., Peter Pi
862 [z] M., Slavco Pi
789 Miklec, Igor Pi
961 [z] Bobka, Juraj Pi 30
1026 [z] Horn, Marek Pi 27
6
7
8
9
10
Squad 4
955 [z] Szabados, Lorant Pi 27
402 Miškolci, Michal Pi LT 27
407 [z] Pavel, Maroš PDW
408 Prokop, Jozef Pi
500 Blaho, Marek Pi
501 Kalinay, Peter Kali Pi
533 Silný, Jozef Pi LT
8
9
10
Squad 5
801 nehaj, jozef Pi PDW 55
864 Krcho, Milan Pi 30
799 drienik, vojtech Pi
392 Kováč, Valér Pi
872 [z] Kažimír, Lukáš Pi 30
6
7
8
9
10
Squad 6
602 F., Thomas Pi 27
57 Ducko, Aurel Pi LT
273 Pietro, H. Pi LT
1000 [z] M., Martin Pi LT
166 Jutan, Michal Pi 27
38 Mlynek , Vladislav Pi LT
595 Hajduch, Martin Pi LT 27
97 Seewald, Frantisek Pi LT
109 Petríček, Marek Pi LT
10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
Rozhodcovia
5 Zálešák, Vladislav Pi LT
103 Bičan, Jaroslav Pi PDW LT
112 Szabo, Tomáš Pi LT
493 Gdovec, Marek Pi LT
475 Pramuk, Valentin Pi
963 [z] Bičanová, Barbora Pi
197 Lazorik, Peter Pi LT
56 Holčík, P. Pi LT
202 Kordik, Vlado Pi LT
526 Peles, Vladimir Pi LT
11
12