LOS-SK Logo

RDA Čachtice, 14.9.2024

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK.

Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnice
Podpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť.
# Priezvisko, Meno OP ZP PZb Divízia Členstvo PODPIS
Rozhodcovia - nesúťažne, stavanie v piatok
5 Zálešák, Vladislav PSA LT 0
493 Gdovec, Marek PSA LT 0
202 Kordik, Vlado Pi LT