LOS-SK Logo

RDA Čachtice, 13.10.2018

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK.

Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnice
Podpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť.
# Priezvisko, Meno OP ZP PZb Divízia Členstvo PODPIS
Squad 1
57 Ducko, Aurel Pi LT
568 Labanc, Daniel Pi PDW LT
567 Labanc, Martin Pi PDW LT
500 Blaho, Marek Pi
208 Senik, Peter Pi LT
625 Matula, Jaroslav Pi
161 Revicky, Peter Pi
116 Gulas, Roman Pi LT
223 Jedenástik, Jakub Pi
572 Toth, Zsolt Pi
Squad 2
166 Jutan, Michal Pi
602 Fontanari, Thomas Pi
454 Ftorek, Andrej Pi LT
622 [z] dombrowski, klemens Pi
201 Eifel, Peter Pi LT
595 Hajduch, Martin Pi LT
586 Sykora, Andrej Pi
650 Stanček, Juraj Pi LT
1 Hutka ml, Andrej Pi
187 Hutka st, Andrej Pi
Squad 3
533 Silný, Jozef Pi LT
67 Trávnik, Ondrej Pi LT
66 Trávnik, Jozef PDW LT
412 Tomašovič, Tomáš Pi
180 L, Martina Pi
440 salon, . Pi
321 Habda, Maroš Pi
647 Weber, Ján Pi
606 Jarábek, Lukáš Pi
Squad 4
402 Miškolci, Michal Pi LT
407 Pavel, Maroš Pi PDW
648 [z] Špányi, Tomáš Pi
618 Janček, Juraj Pi NePi
652 Zachardla, Radovan Pi
Squad 5
392 Kováč, Valér Pi
76 Klinčák, Ján Pi
627 Pollak, Stanislav Pi NePi
151 Lesko, Peter Pi
401 Jankovičová, Dominika Pi
261 Botko, Martin Pi LT
8 Novosad, Milan Pi LT
314 Pleva, Miroslav Pi
645 Pastrnek, Daniel Pi
543 m, lubka Pi
177 Hromnik, Roman Pi LT
Rozhodcovia
5 Zálešák, Vladislav NePi LT
45 Nyársik, Csaba Pi LT
104 Jurský, Stanislav Pi LT
220 Bujňak, Martin Pi
213 Rusina, Marián Pi
526 Peles, Vladimir Pi LT
221 Bc.Romčo, Štefan Pi