LOS-SK Logo

SAV Bratislava, 25.11.2018

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK.

Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnice
Podpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť.
# Priezvisko, Meno OP ZP PZb Divízia Členstvo PODPIS
Squad 9:00 - 11:00
567 Labanc, Martin Pi PDW LT
37 ,, Ketchup Pi LT
57 Ducko, Aurel Pi LT
588 [z] P., Michal MPi
468 Považan, Andrej Pi PDW LT
602 F., Thomas Pi
568 Labanc, Daniel Pi LT
129 Glinda, Robert Pi LT
9
10
Squad 11:00 - 13:00
534 Garaj, Marian Pi LT
653 Petrovič, Juraj Pi
38 Mlynek , Vladislav Pi LT
480 P., Dusan Pi LT
67 Trávnik, Ondrej Pi LT
612 K, Tomáš Pi
387 V, Igor Pi
388 Handzuš, Ján Pi LT
33 Šalantay, Peter Pi LT
533 Silný, Jozef Pi LT
Squad 13:00 - 15:00
454 Ftorek, Andrej Pi LT
216 Guldan, Martin Pi
380 Malinowski, Mariusz Pi
166 Jutan, Michal Pi
214 Marecek, Brano Pi PDW LT
217 Eliz, Lukas Pi PDW
439 Morihlatko, Richard Pi
493 Gdovec, Marek Pi LT
9
10
Squad 15:00 - 17:00
121 Gurth, Karol Pi
72 Pospíšil, Vladimír Pi
654 Oravec, Alojz Pi
321 Habda, Maroš Pi
443 Jenky, Jano Pi LT
459 To, Ma Pi
650 Stanček, Juraj Pi LT
201 Martinak, Peter Pi
572 Toth, Zsolt Pi
115 Likavec - Klingáč, Matko Pi LT
Staff
5 Zálešák, Vladislav Pi LT
104 Jurský, Stanislav Pi LT
213 Rusina, Marián Pi
56 Holčík, P. Pi LT
202 Kordik, Vlado Pi LT
501 Kalinay, Peter Kali Pi
558 [z] Kexo, Robo Pi
8
9
10