LOS-SK Logo

Prešov, 13.4.2019

Súhlas so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov

V zmysle Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlasím so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov pri registrácií do súťaže LOS-SK.

Podpisom stvrdzujete súhlas so Všeobecnými podmienkami a Prevádzkovým Poriadkom strelnice
Podpisom potvrdzujete, že sa zúčastňujete preteku na vlastnú zodpovednosť.
# Priezvisko, Meno OP ZP PZb Divízia Členstvo PODPIS
Súťažiaci
475 Pramuk, Valentin Pi
253 Slačka, Juraj Pi
8 Novosad, Milan Pi LT
712 Bozula , Peter Pi
626 Tej, Pavol Pi
627 Pollak, Stanislav Pi
532 [z] Victor, Viktor Pi
713 [z] Hudacek , Matus Pi
354 Elias, Marek Pi
486 Fedoreňko, Jakub Pi
76 Klinčák, Ján Pi
433 Mižík, Ladislav Pi
33 Šalantay, Peter Pi Re LT
261 Botko, Martin Pi LT
509 [z] Sedlak, Jozef Pi
707 [z] Čech, Peter Pi
477 [z] Brada, Jaroslav Pi
703 Huťka, Andrej Pi
701 Hutka jr., Andrej Pi
714 Szanyi, pavol Pi
440 salon, . Pi
715 [z] Babják , Ondrej Pi
262 Cintalan, Peter Pi PDW
716 [z] Bilohuscin, Jozef Pi
392 Kováč, Valér Pi
721 [z] Marton, Miloš Pi
722 [z] Kašperan, Marian Pi
723 [z] Kašperan, Marian Pi
281 Duchoslav, David Pi
720 [z] Mitana, Peter Pi
373 [z] Halecky, Milos Pi
729 [z] Kosturko, Martin Pi
727 [z] Siladiova, Pi
726 [z] Biznar, Pi
725 [z] Kocur, Pi
36
37
38
39
40
Rozhodcovia
221 Bc.Romčo, Štefan Pi
287 Vaško, Ing. Tomáš Pi
220 Bujňak, Martin Pi
4
5
6
7
8
9
10