Hunter Club 2019 Ukončený

3.11.2019 Haunted Hunter Club (Hunter Club)
15.12.2019 Hunter Club
12.1.2020 Hunter Club
8.3.2020 Hunter Club
28.6.2020 Hunter Club

5 kôl, počítajú sa 3 najlepšie výsledky

Preteky zamerané primárne na riešenie situácie za znížených sveteľných podmienok

Výsledky

Účasť Súťažiaci %