Prehľad zmien na rok 2018

Späť na pravidlá

Zmeny s priamym dopadom na súťažiacich
  • 1 - pridané kategórie Brokovnica (samonabíjacia, opakovacia, ostatné) a Väčšia gulová zbraň (samonabíjacia, osobná ochranná, opakovacia)
  • 2.5.1 - skryté nosenie znamená, že viditeľná nie je ani zbraň ani jej obrys
  • 33.5.7 - Ak su terče umiestnené tak, že predný terč sa dotýka zadného, predný terč sa považuje za nepriestrelný
  • 37.1.c - zásah terča v zóne D (delta) je hodnotený + 3 sek., namiesto +2 sek.
  • 37.1.d - chýbajúci zásah v terči (miss-terč) + 10 sek., namiesto +5 sek.
  • 37.1.e - chýbajúce dva zásahy v terči + 25 sek., namiesto +10 sek. a ruší sa rozlišovanie riešený/neriešený
  • 37.1.f - nespadnutý (stojaci) kovový terč (miss-popper) + 25 sek.
  • 37.1.g - zásah neterča +20 sek. za každý zasiahnutý neterč