Pravidlá na rok 2018 (PDF)

Pravidlá na rok 2019 (PDF)

Prehľad zmien na rok 2019

Zmeny:
  • 2.2.3 - Zásobníky musia byť nosené skryto a vzdialenosť medzi zásobníkom a telom nesmie byť vačšia ako hrúbka zásobníka.
  • 7.4 - Zmena konfigurácie zbrane montážou a demontážou doplnkov medzi jednotlivými situáciami je zakázaná
  • 8.3 - Štartovacia poloha pre dlhé zbrane: V prípade dlhých strelných zbraní je pažba opretá o bedrovú kosť a hlaveň zbrane smeruje vodorovne do situácie
  • 9.4.c - Povolené vypúšťanie na bezpečnostný ozub
  • 9.4.c.cc - zvýraznené ALEBO pre čitateľnosť
  • 11.8 - Nedodržanie krytu sa vyhodnocuje aj pri streľbe na už riešený terč
  • 24.3 - Porušením ustanovenia o taktickom prebití sa rozumie streľba v čase, ak sa na zemi nachádza zásobník, ktorý nie je prázdny.