Email

lossk.vladoz@gmail.com
preteky.los.sk@gmail.com

Phone

Vlado Z. - 0904 593 946

podľa propozícií