Stage

LOS-SK

Stanovy Asociácie LOS-SK

LOS-SK je strelecká športová disciplína, ktorá hravou formou zdokonaľuje strelcov v bezpečnej manipulácii so zbraňou a v obrannej streľbe. Veríme, že pravidlá LOS-SK si môže osvojiť každý, kto si chce teoreticky aj prakticky vyskúšať podmienky približujúce reálne použitie zbrane v rámci nutnej obrany či krajnej núdze.

LOS-SK vychádza z dlhoročných skúseností LOS-u v Českej republike, kde je tento šport na mnohých strelniciach už tradičnou disciplínou, od klubových súťaží po majstrovská republiky. Tento cieľ máme pred sebou aj my. Od rozšírenia povedomia o obrannej streľbe v rámci platných pravidiel LOS-SK, cez podporu a zvýšenie počtu klubových a pohárových pretekov, po vyškolenie kvalifikovaných rozhodcov.

Strelecké situácie na pretekoch su postavené tak, aby priblížili podmienky možnej situácie ohrozenia, z čoho vyplýva nutnosť správneho využitia krytov. Často sú situácie tajné, takže nepoznáte rozmiestnenie terčov, neterčov alebo možných prekážok, či ďalších faktorov vstupujúcich do obrannej situácie. Po pípnutí timeru treba zapnúť všetky zmysly, aby ste situáciu vyriešili v rámci platných pravidiel, bez zbytočných chýb a odkrytia sa terčom, s čo najlepším skóre a časom.

Veríme, že LOS-SK je prínosom pre každého držiteľa zbrane ako po teoretickej, tak aj praktickej stránke z hľadiska bezpečnej manipulácie, zlepšovania schopností i návykov. Po stránke spoločenskej, znamená každý pretek či tréning stretnutie s ľuďmi rovnakých záľub.

Tešíme sa na vašu účasť na podujatiach LOS-SK.

LOS-SK Podpora

Asociácia LOS-SK

Asociácia LOS-SK sa profiluje ako občianske združenie, ktoré v spolupráci s jednotlivými športovými klubmi podporuje organizáciu Ligy obrannej strelby, pohárové súťaže, poskytuje odbornú pomoc, školí rozhodcov a zastrešuje celé dianie okolo tejto športovej disciplíny. V súčasnosti je to skupina nadšených jednotlivcov, ktorí túto činnosť vykonávajú z osobnej zanietenosti.