Edit stagov pre pretek

Nové auto

Terč: 3 Popper: 4 Neterč: 2

Veľa farieb

Terč: 4 Popper: 4 Neterč: 5

Čertova skala

Terč: 4 Popper: 0 Neterč: 2
1 - 3 stagov z 3