Stage 3 - V karavane

Autorský kolektív:

Terče

Poppre

Neterče

6 0 6

Popis

Ste rodinou na výlete. Požičali ste si karavan a vybrali ste sa do prírody. Je noc, a vy ste sa vybrali na záchod. Ako si tak relaxujete, zvonku začujete tlmené zvuky. Nevšímate si to, šak nič. Dokončíte svoje, opustíte miestnosť a vidíte, že dvere pootvárané a rodina nikde. V tom zvonku začujete už krik o pomoc. Otvárate trezor a beriete svoju zbran, a bežíte zachránit svoju rodinu....

Postup

Podľa pravidieľ
Terče zbrane, neterče ručičky

Kondícia

Zbraň nabitá, náboj v komore
Gun loaded and chambered

Penalizácia

Podľa pravidieľ