Stage 2 - Home invasion

Autorský kolektív:

Terče

Poppre

Neterče

5 4 2

Popis

Vrátili ste sa domov z preteku, unavený a zmorený. Vyčistili ste zbraň, no zmorený ste zaspali na pohovke/v kresle. Spíte spánkom spravodlivých, keď tu vás prebudí alarm. Rozbité okno a nezvaná návšteva. Nie je jasné, či im ide o Vás alebo si pomýlili adresu, no skrátka nie je čas, pýtať sa kto je kto. Beriete svoju zbraň a zásobníky zo stola a bránite svoj dom.

Postup

Na pípnutie beriete zbraň, nabijete, prvý terč a popre riešite za pohybu vo vymedzenom priestore - krytie pohybom. Potom riešite zvyšok situácie podľa pravidieľ

On signal, take firearm, load, first target and poppers are solved in the designated area, cover by movement. Afterwards solve the rest of situation by rules

Kondícia

Zbraň položená na "stole", kondícia 3

Firearm on table, kondition 3

Penalizácia

Podľa pravidieľ

By rules