Stage 2 - Strelecka hra

Terče

Poppre

Neterče

4 0 5

Popis

Silnou rukou za pohybu vpred a vzad riešte situáciu.

Postup

Na signál beriete do slabej ruky vedro, tasíte zbraň.
Za pohybu vpred a vzad riešite terče. PRi pohybe vpred aj vzad musíte prísť vždy na koniec vytýčeného priestoru, NESMIETE prešlapovať na mieste, dopredu krok, dozadu krok

On signal, pickup the bucket and draw your gun.

While moving forward and backward, engage targets. When moving forward or backwards, you must always come to the end of the marked area, you CANNOT step around on the same place, one step forward, one step back

Kondícia

Kondícia 1 / Condition 1

Penalizácia

Podľa pravidieľ

By the rules