17.12.2023 Hunter Club

Hunter Club 2024

Miesto konania Hunter Club, Teslova 6, 821 02 Bratislava
Max. počet pretekárov 63 + referees
Počet streleckých situácií 4
Min. počet rán 50
Organizátor Zálešák, Vladislav
Hlavný rozhodca Zálešák, Vladislav
Kalibrácia Glock 19
Divisions Pištoľ, Malá pištoľ, Revolver, Malý revolver, Osobná obranná zbraň
Štartovné 25€ za každú divíziu/for each division
Štartovné je nevratné, je prenosné na iného súťažiaceho
Fee is not refundable, but can be transfered to other competitor

Platba vopred na účet/Fee paid in advance to account (platba musí byť pripísaná najneskôr 15.12.2023)
Prvé upratovanie platieb 1.12.2023 / First payment cleanup on December 1st, 2023

Platba na mieste/payment on spot +5€ /každé štartovné/per start - o tejto voľbe informujte hlavného rozhodcu zaslaním SMS s textom "HunterDec Platba na mieste [meno súťažiaceho]" na uvedené číslo / if you plan to use this option, send text message with "HunterDec Payment on spot [name of competitor]" to number below

V prípade registrácie, nezaplatenia a neúčasti obdrží súťažiaci ban na 16 mesiacov.
In case of registration, no payment and no attendance, competitor will be banned for next 16 months


V prípade zrušenia preteku bude štartovné vrátené
In case comp
IBAN SK97 5600 0000 0070 6590 0001
Kontakty 0904 593 946
Poznámky 3 (možno 4) situácie, ~50 rán
Nezabudnite na baterky. Na zbrani alebo do ruky.
Príchod najneskôr 10 min pred začiatkom squadu, vďaka.
Limit na situáciu 120 sekúnd

3 (maybe 4) stages, ~50 rounds
Don't forget the lights, gun mounted or handheld.
Arrival 10 mins before squad start, thanks
Time limit per situation 120 seconds

Mapa pretekov

Ako na registráciu
Potvrdiť Zrušiť registráciu Pozvánka