17.3.2024 Hunter Club

Hunter Club 2024

Miesto konania Hunter Club, Teslova 6, 821 02 Bratislava
Max. počet pretekárov 48 + referees
Počet streleckých situácií 0
Min. počet rán 0
Organizátor Nyársik, Csaba
Hlavný rozhodca Gdovec, Marek
Kalibrácia Sig Sauer P320, 9mm Luger
Divisions Pištoľ, Malá pištoľ, Revolver, Malý revolver, Osobná obranná zbraň
Štartovné 25€ za každú divíziu/for each division
Štartovné je nevratné, je prenosné na iného súťažiaceho
Fee is not refundable, but can be transfered to other competitor

Platba vopred na účet/Fee paid in advance to account (platba musí byť pripísaná najneskôr 14.3.2024)
Prvé upratovanie platieb 26.2.2024 o 23:59 / First payment cleanup on February 26th, 2024 at 23:59
Z prevádzkovo-technických dôvodov platba na mieste tentoraz nebude možná / no payment on spot for this particular competition

V prípade zrušenia preteku bude štartovné vrátené
In case competition will be cancelled for any reason, fees will be returned
IBAN SK97 5600 0000 0070 6590 0001
Kontakty .0903 733 886
Poznámky 4 situácie, ~50 rán
Nezabudnite na baterky. Na zbrani alebo do ruky.
Príchod najneskôr 10 min pred začiatkom squadu, vďaka.
Limit na situáciu 120 sekúnd

4 stages, ~50 rounds
Don't forget the lights, gun mounted or handheld.
Arrival 10 mins before squad start, thanks
Time limit per situation 120 seconds

Mapa pretekov

Ako na registráciu
Potvrdiť Zrušiť registráciu Pozvánka