V tieni Čachtíc a Bikoša 2018 Ukončený

14.4.2018 Prešov
28.4.2018 RDA Čachtice
12.5.2018 Prešov
16.6.2018 Prešov
30.6.2018 RDA Čachtice
25.8.2018 RDA Čachtice
22.9.2018 Prešov
13.10.2018 RDA Čachtice

8 pretekov.
6 na hodnotenie do pohara v tej istej súťažnej divízií
Pokiaľ ide o ceny, prvou predstavenou je GrandPower CP22.
Tentokrát nie je určená pre víťaza, ale jej výherca bude vyžrebovaný zo všetkých súťažiacich, ktorí sa zúčastnia na aspoň 6-tich pretekoch v ľubovolnej divízií. Rovnako sa bude postupovat aj pri ďalších cenách, ktoré sa nám snáď podarí zabezpečiť.

GrandPower


Výsledky

Účasť Súťažiaci %