22.6.2019 RDA Čachtice

O pohár čachtickej pani

Miesto konania RDA Čachtice, 916 21 Čachtice
Max. počet pretekárov 72 + referees
Počet streleckých situácií 7
Min. počet rán 111
Organizátor Zálešák, Vladislav
Hlavný rozhodca Nyársik, Csaba
Kalibrácia
Štartovné 25,-€
22,-€ Legis Telum
18,-€ nesúťažné divízie
Kontakty lossk.vladoz@gmail.com
Poznámky 3 stage na pušku, strelci súťažne s puškou budú vyhodnotený samostatne v divíziíí Puška
Celkový počet rán na pušku: 64

Registrovaný ako pištoľ/revolver - všetko strielate pištolou/revolverom
Registrovaný ako puška - polku strielate puškou, polku pištolou
Registrovaný ako PDW - všetko riešite PDW

Nutné 3 zásobníky pre pištol / PDW

POZOR: POSUNUTÝ ZAČIATOK na 8:00

Za účasť žreb do zlosovania o HK P30L sponzorovanú Hermesom. Losovania po poslednom preteku.

Zverejnený počet rán orientačný, upresnený koncom týždňa (14.6.2019)

Časový rozvrh:

  • 08:00 – 08:30 – registrácia strelcov
  • 08:30 – 09:00 – úvodný brífing (účasť všetkých strelcov povinná)
  • 09:00 – štart
-
3 stages for rifle, shooters competing with rifle will be scored in division Rifle

3 magazones for pistol/PDW required

IMPORTANT: Start moved to 8:00

Attendees get 1 ticket for a HK P30L sponsored by Hermes. Draw after last competition.

Time table:

  • 08:00 – 08:30 – registration
  • 08:30 – 09:00 – main briefing, mandatory
  • 09:00 – start

Mapa pretekov

Na registráciu sa treba prihlásiť do systému LOS-SK